Történelem tanórák gimiben

Gimi töri

Gimi töri tananyagok

2022. július 20. - Történelemtanár_

Üdvözöllek a történelem érettségire felkészítő oldalunkon, a "Gimi töri" portálon! Az alábbi linkekre kattintva érheted el, az osztályodnak megfelelő tananyagokat! Jó tanulást kívánok! Ha írnál, email címem: toritanart@gmail.com. [Követelmények] Honlap tulajdonos: Harmat Árpád tanári bemutatkozás.

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

gimitori3_szeles.jpg

A Gimi töri blog fontos társoldala, a Törióra blog, ahol rengeteg hasznos és fontos töris tananyag található, melyek mindegyike fontos lehet az órákra illetve majd az érettségire való készüléshez. A Töri óra blog eléréséhez elegendő az itt következő banner-képekre kattintanod: 

toriora1_szeleskep.jpgtoriora2_szeleskep.jpggimi_alsokep_2.jpg

Gimi töri

A sikeres történelem érettségihez hasznos tudásanyagot, történelmi témákat, magyar és egyetemes történelmi tananyagokat találhatsz ezen a felületen. Osztályok szerinti az elrendezés, így könnyen tájékozódni tudsz a rád vonatkozó ismeretanyagok között. A tematika a következő:

9. osztály: 

 • A Közel-Kelet főbb civilizációi (Mezopotámia, Egyiptom) 2 óra
 • Politika az ókori Hellaszban és az athéni demokrácia 2 óra
 • A görög civilizáció 2 óra
 • Politika az ókori Rómában 2 óra
 • A római civilizáció 2 óra
 • Összefoglalás és számonkérés 2 óra
 • A politeizmus és monoteizmus 
 • A kereszténység kezdete
 • Összefoglalás
 • Az eurázsiai birodalmak: hunok, Róma bukása és örökösei
 • Az iszlám és az Arab Birodalom
 • Összefoglalás és számonkérés
 • A parasztság világa
 • Az egyházi rend
 • A középkor művelődése
 • A nemesi rend
 • A polgárok világa
 • Összefoglalás és számonkérés
 • Magyar - Magyar őstörténet és honfoglalás
 • Magyar - A keresztény magyar államalapítás
 • Magyar - A magyar állam megszilárdulása a 11-12. században
 • Magyar - Hazánk a 13. században
 • Összefoglalás és számonkérés
 • Magyarország az Anjouk korában
 • A török fenyegetés árnyékában
 • Hunyadi Mátyás uralkodása
 • A magyar középkor kulturális hagyatéka

10. osztály:

 • A földrajzi felfedezések
 • A korai kapitalizmus (céh, manufaktúra, a felfedezések hatása)
 • A reformáció Európában és nálunk
 • Hitviták tüzében, ellenreformáció
 • Magyar - Az ország három részre szakadása
 • Magyar - A Magyar Királyság a 16-17. században (Bocskai-felkelés)
 • Magyar - Az Erdélyi Fejedelemség a 16-17. században
 • Magyar - A török kiűzése és a török kor mérlege
 • A felvilágosodás
 • A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság működése
 • A francia forradalom és Napóleon
 • Magyar - A Rákóczi-szabadságharc
 • Magyar - Magyarország újraépülése
 • Magyar - A felvilágosult abszolutizmus reformjai
 • Liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus
 • Az ipari forradalom hatásai
 • Magyar - A reformkor fő kérdései
 • Magyar - A politikai élet színterei
 • Magyar - A reformkor politikai vitái
 • Magyar - Az 1848-as forradalom céljai és eredményei
 • Magyar - Az 1848/49-es szabadságharc küzdelmei
 • Magyar - A szabadságharc leverése és a megtorlás

11. osztály:

 • A Krími háború
 • Olasz egység
 • Német egység
 • Az ipari forradalom 2. hulláma
 • Népesedés és a polgári állam
 • A hármas szövetség létrejötte
 • Az USA felemelkedése
 • A gyarmatosítás újabb hulláma
 • Az egyenlőtlen fejlődés és az Antant létrejötte
 • A társadalmi kiegyezés felé Ny-on és az ellentétek felé K-en (munkásmozgalmak 1905-ös forr)
 • Mindennapok a boldog békeidőben
 • Magyar - Az önkényuralom rendszere
 • Magyar - Az ellenállástól a megbékélésig
 • Magyar - A kiegyezés
 • Magyar - A nemzetiségi kérdés 1849 és 1868 között
 • Magyar - A dualizmus megszilárdulása
 • Magyar - Kormányok a felzárkózás szolgálatában
 • Magyar - A felzárkózó gazdaság
 • Magyar - Népesedési és nemzetiségi viszonyok
 • Magyar - Városiasodás és asszimiláció
 • Magyar - Átalakuló társadalom
 • Magyar - Új jelenségek a politikában
 • Magyar - A boldog békeidők
 • Az ellentétek kiéleződése az I.vh. kitörése
 • Az első háborús évek, a háború jellege
 • A háború kiszélesedése és új vonásai
 • A világforradalom bűvöletében
 • A háborút lezáró békék
 • Magyar - Hazánk a háborúban
 • Magyar - Forradalom és összeomlás
 • Magyar - A kommunista diktatúra és felszámolása
 • Magyar - A trianoni békediktátum
 • A győztes Európa gondjai
 • Az olasz fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek
 • A Köztes Európa az új világban
 • A bolsevik Oroszország
 • A világgazdasági válság és a kiutak keresése
 • A gyarmati világ megrendülése
 • A nácizmus Németországban
 • A világháború küszöbén
 • Magyar - Trianon gazdasági és társadalmi hatásai
 • Magyar - A politikai konszolidáció
 • Magyar - A gazdasági konszolidáció
 • Magyar - A revízió és az oktatás
 • Magyar - Társadalmi változások és életmód
 • Magyar - A világgazdasági válság hazánkban
 • Magyar - Kilábalás a válságból. A külpolitikai helyzet változása
 • Magyar - A világháború előestéjén
 • A náci birodalom előretörése
 • A szövetségesek felülkerekedése
 • A szövetségesek győzelme
 • A háború borzalmai
 • Magyar - Hazánk háborúba sodródása
 • Magyar - Hazánk belépése a háborúba
 • Magyar - Német megszállás és a hazai holokauszt
 • Magyar - A sikertelen végjáték
 • ------------------------------------------------------------
 • Politika, állam, jog és intézmény történet (politikai rendszerek, pártviszonyok)
 • Társadalom, életmód, mentalitás és művelődéstörténet
 • Gazdaság-, technika történet és a környezeti kultúra története
 • Eszme és vallástörténet

12. osztály:

 • A párizsi béke és a német kérdés
 • A szovjet tömb kialakulás és jellemzői
 • A gyarmati rendszer felbomlása
 • A hidegháborús enyhülés kezdete
 • Magyar - A háború utáni kiszolgáltatott ország
 • Magyar - Út a diktatúra felé - megszállás, választások
 • Magyar - A párizsi béke
 • Magyar - A Rákosi-korszak
 • Magyar - Rákosi gazdaságpolitikája, leváltása
 • Magyar - Az "új szakasz" politikájától a forradalomig
 • Magyar - Az 1956-os események
 • Fegyverkezési verseny és enyhülés
 • A nyugati demokráciák és a szovjet tömb az enyhülés éveiben
 • Eszmék, tudomány, kultúra életmód
 • A "kis hidegháború"
 • A kétpólusú világrend megszűnése
 • Magyar - A "legvidámabb barakk" a 60-as években
 • Magyar - A hanyatlás kezdete a 70-es években
 • Magyar - Életszínvonal és mindennapok
 • Magyar - A szocialista rendszer válsága a 80-as években
 • Magyar - A rendszerváltozás
 • Magyar - Rendszerváltás a korabeli sajtó tükrében
 • Magyar - Népesedés, társadalmi válságok
 • Magyar - Nemzetiségek, etnikumok
 • Az Európai Unió kialakulása és felépítése
 • ----------------------------------------------------------
 • Információ és technikai forradalom
 • Fenntarthatóság és globalizáció
 • Az új világrend és gondjai
 • A média által befolyásolt világunk
 • A demokratikus rendszer kiépítése
 • Az új magyar demokrácia működése
 • A piacgazdaság kiépítése, magánosítás, kárpótlás
 • Társadalmi viszonyok
 • Hazánk a Kárpát-medencében
 • Nemzetiségeink és a határon túli magyarok
 • Oktatás, kultúra művelődés
 • Társadalmi sokszínűség
 • A szegénység
 • Az előítélet és diszkrimináció
 • A demokrácia
 • Nemzet és állam
 • A mai magyar demokrácia
 • A piac és a vállalkozások
 • A pénzpiac és az állam gazdasági szerepe, államháztartás, monetáris politika
 • Munkaerő piac, oktatás, képzettség, munkaviszony

gimitori3_szeles.jpg

gimi_alsokep.jpg

 

Történelmi blogok

Történelmi témájú blogok

gimitori3_szeles.jpg

A történelmi blogok nagyon sokat segíthetnek a múltbéli események, csaták, életutak, motivációk megértésében. Megkönnyíthetik a folyamatok, érdekességek elképzelését. Az itt felsorolt 13 történelmi blog több mint 400 posztja mind tartalmaz hasznos információkat a magyar és az egyetemes történelemről egyaránt. 

honlap_logok2.jpg

 1. tortenelemcikkek.hu
 2. jegyzettar.blog.hu
 3. tortenelmi.blog.hu
 4. tortenetiro.blog.hu
 5. toriklub.blog.hu
 6. haboruk.blog.hu
 7. tortenelemtanulas
 8. toriora.blog.hu
 9. eremitha.blog.hu
 10. auctor.blog.hu
 11. monakhosz.blog.hu
 12. vonhermanitz.blog.hu
 13. aetius.blog.hu

***

 Egyebek

***

süti beállítások módosítása