Történelem tanórák gimiben

Gimi töri

Gimi töri tananyagok

2022. július 20. - Történelemtanár_

Üdvözöllek a történelem érettségire felkészítő oldalunkon, a "Gimi töri" portálon! Az alábbi linkekre kattintva érheted el, az osztályodnak megfelelő tananyagokat! Jó tanulást kívánok! Ha írnál, email címem: toritanart@gmail.com. [Követelmények] Honlap tulajdonos: Harmat Árpád tanári bemutatkozás. [Kréta]

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

gimitori3_szeles.jpg

A Gimi töri blog fontos társoldala, a Törióra blog, ahol rengeteg hasznos és fontos töris tananyag található, melyek mindegyike fontos lehet az órákra illetve majd az érettségire való készüléshez. A Töri óra blog eléréséhez elegendő az itt következő banner-képekre kattintanod: 

toriora1_szeleskep.jpgtoriora2_szeleskep.jpggimi_alsokep_2.jpg

Gimi töri

A sikeres történelem érettségihez hasznos tudásanyagot, történelmi témákat, magyar és egyetemes történelmi tananyagokat találhatsz ezen a felületen. Osztályok szerinti az elrendezés, így könnyen tájékozódni tudsz a rád vonatkozó ismeretanyagok között. A tematika a következő:

9. osztály: 

 • A Közel-Kelet főbb civilizációi (Mezopotámia, Egyiptom) 2 óra
 • Politika az ókori Hellaszban és az athéni demokrácia 2 óra
 • A görög civilizáció 2 óra
 • Politika az ókori Rómában 2 óra
 • A római civilizáció 2 óra
 • Összefoglalás és számonkérés 2 óra
 • A politeizmus és monoteizmus 
 • A kereszténység kezdete
 • Összefoglalás
 • Az eurázsiai birodalmak: hunok, Róma bukása és örökösei
 • Az iszlám és az Arab Birodalom
 • Összefoglalás és számonkérés
 • A parasztság világa
 • Az egyházi rend
 • A középkor művelődése
 • A nemesi rend
 • A polgárok világa
 • Összefoglalás és számonkérés
 • Magyar - Magyar őstörténet és honfoglalás
 • Magyar - A keresztény magyar államalapítás
 • Magyar - A magyar állam megszilárdulása a 11-12. században
 • Magyar - Hazánk a 13. században
 • Összefoglalás és számonkérés
 • Magyarország az Anjouk korában
 • A török fenyegetés árnyékában
 • Hunyadi Mátyás uralkodása
 • A magyar középkor kulturális hagyatéka

10. osztály:

 • A földrajzi felfedezések
 • A korai kapitalizmus (céh, manufaktúra, a felfedezések hatása)
 • A reformáció Európában és nálunk
 • Hitviták tüzében, ellenreformáció
 • Magyar - Az ország három részre szakadása
 • Magyar - A Magyar Királyság a 16-17. században (Bocskai-felkelés)
 • Magyar - Az Erdélyi Fejedelemség a 16-17. században
 • Magyar - A török kiűzése és a török kor mérlege
 • A felvilágosodás
 • A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság működése
 • A francia forradalom és Napóleon
 • Magyar - A Rákóczi-szabadságharc
 • Magyar - Magyarország újraépülése
 • Magyar - A felvilágosult abszolutizmus reformjai
 • Liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus
 • Az ipari forradalom hatásai
 • Magyar - A reformkor fő kérdései
 • Magyar - A politikai élet színterei
 • Magyar - A reformkor politikai vitái
 • Magyar - Az 1848-as forradalom céljai és eredményei
 • Magyar - Az 1848/49-es szabadságharc küzdelmei
 • Magyar - A szabadságharc leverése és a megtorlás

11. osztály:

 • A Krími háború
 • Olasz egység
 • Német egység
 • Az ipari forradalom 2. hulláma
 • Népesedés és a polgári állam
 • A hármas szövetség létrejötte
 • Az USA felemelkedése
 • A gyarmatosítás újabb hulláma
 • Az egyenlőtlen fejlődés és az Antant létrejötte
 • A társadalmi kiegyezés felé Ny-on és az ellentétek felé K-en (munkásmozgalmak 1905-ös forr)
 • Mindennapok a boldog békeidőben
 • Magyar - Az önkényuralom rendszere
 • Magyar - Az ellenállástól a megbékélésig
 • Magyar - A kiegyezés
 • Magyar - A nemzetiségi kérdés 1849 és 1868 között
 • Magyar - A dualizmus megszilárdulása
 • Magyar - Kormányok a felzárkózás szolgálatában
 • Magyar - A felzárkózó gazdaság
 • Magyar - Népesedési és nemzetiségi viszonyok
 • Magyar - Városiasodás és asszimiláció
 • Magyar - Átalakuló társadalom
 • Magyar - Új jelenségek a politikában
 • Magyar - A boldog békeidők
 • Az ellentétek kiéleződése az I.vh. kitörése
 • Az első háborús évek, a háború jellege
 • A háború kiszélesedése és új vonásai
 • A világforradalom bűvöletében
 • A háborút lezáró békék
 • Magyar - Hazánk a háborúban
 • Magyar - Forradalom és összeomlás
 • Magyar - A kommunista diktatúra és felszámolása
 • Magyar - A trianoni békediktátum
 • A győztes Európa gondjai
 • Az olasz fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek
 • A Köztes Európa az új világban
 • A bolsevik Oroszország
 • A világgazdasági válság és a kiutak keresése
 • A gyarmati világ megrendülése
 • A nácizmus Németországban
 • A világháború küszöbén
 • Magyar - Trianon gazdasági és társadalmi hatásai
 • Magyar - A politikai konszolidáció
 • Magyar - A gazdasági konszolidáció
 • Magyar - A revízió és az oktatás
 • Magyar - Társadalmi változások és életmód
 • Magyar - A világgazdasági válság hazánkban
 • Magyar - Kilábalás a válságból. A külpolitikai helyzet változása
 • Magyar - A világháború előestéjén
 • A náci birodalom előretörése
 • A szövetségesek felülkerekedése
 • A szövetségesek győzelme
 • A háború borzalmai
 • Magyar - Hazánk háborúba sodródása
 • Magyar - Hazánk belépése a háborúba
 • Magyar - Német megszállás és a hazai holokauszt
 • Magyar - A sikertelen végjáték
 • ------------------------------------------------------------
 • Politika, állam, jog és intézmény történet (politikai rendszerek, pártviszonyok)
 • Társadalom, életmód, mentalitás és művelődéstörténet
 • Gazdaság-, technika történet és a környezeti kultúra története
 • Eszme és vallástörténet

12. osztály:

 • A párizsi béke és a német kérdés
 • A szovjet tömb kialakulás és jellemzői
 • A gyarmati rendszer felbomlása
 • A hidegháborús enyhülés kezdete
 • Magyar - A háború utáni kiszolgáltatott ország
 • Magyar - Út a diktatúra felé - megszállás, választások
 • Magyar - A párizsi béke
 • Magyar - A Rákosi-korszak
 • Magyar - Rákosi gazdaságpolitikája, leváltása
 • Magyar - Az "új szakasz" politikájától a forradalomig
 • Magyar - Az 1956-os események
 • Fegyverkezési verseny és enyhülés
 • A nyugati demokráciák és a szovjet tömb az enyhülés éveiben
 • Eszmék, tudomány, kultúra életmód
 • A "kis hidegháború"
 • A kétpólusú világrend megszűnése
 • Magyar - A "legvidámabb barakk" a 60-as években
 • Magyar - A hanyatlás kezdete a 70-es években
 • Magyar - Életszínvonal és mindennapok
 • Magyar - A szocialista rendszer válsága a 80-as években
 • Magyar - A rendszerváltozás
 • Magyar - Rendszerváltás a korabeli sajtó tükrében
 • Magyar - Népesedés, társadalmi válságok
 • Magyar - Nemzetiségek, etnikumok
 • Az Európai Unió kialakulása és felépítése
 • ----------------------------------------------------------
 • Információ és technikai forradalom
 • Fenntarthatóság és globalizáció
 • Az új világrend és gondjai
 • A média által befolyásolt világunk
 • A demokratikus rendszer kiépítése
 • Az új magyar demokrácia működése
 • A piacgazdaság kiépítése, magánosítás, kárpótlás
 • Társadalmi viszonyok
 • Hazánk a Kárpát-medencében
 • Nemzetiségeink és a határon túli magyarok
 • Oktatás, kultúra művelődés
 • Társadalmi sokszínűség
 • A szegénység
 • Az előítélet és diszkrimináció
 • A demokrácia
 • Nemzet és állam
 • A mai magyar demokrácia
 • A piac és a vállalkozások
 • A pénzpiac és az állam gazdasági szerepe, államháztartás, monetáris politika
 • Munkaerő piac, oktatás, képzettség, munkaviszony

gimitori3_szeles.jpg

gimi_alsokep.jpg

 

Történelmi blogok

Történelmi témájú blogok

gimitori3_szeles.jpg

A történelmi blogok nagyon sokat segíthetnek a múltbéli események, csaták, életutak, motivációk megértésében. Megkönnyíthetik a folyamatok, érdekességek elképzelését. Az itt felsorolt 15 történelmi blog több mint 400 posztja mind tartalmaz hasznos információkat a magyar és az egyetemes történelemről egyaránt. (Ezek közül a 3 oktatási oldal: gimitori, toriora, felkeszito blog.)

blogjaim_kepmontazs_3.jpg

 1. tortenelemcikkek.hu
 2. jegyzettar.blog.hu
 3. tortenelmi.blog.hu
 4. tortenetiro.blog.hu
 5. toriklub.blog.hu
 6. haboruk.blog.hu
 7. tortenelemtanulas
 8. toriora.blog.hu
 9. eremitha.blog.hu
 10. auctor.blog.hu
 11. monakhosz.blog.hu
 12. vonhermanitz.blog.hu
 13. aetius.blog.hu
 14. gimitori.blog.hu
 15. felkeszito.blog.hu
 16. vinicius.blog.hu

***

 Egyebek

***

süti beállítások módosítása